کتابخانه کوچک من
خواندن یک کتاب بهتر از دانلود هزارها کتاب است.
نوشته شده در تاریخ بیست و دوم دی 91 | دیدگاه‌ها ()
انسان و حیوان
انسان و حیوان، نوشته صادق هدایت

میازار  موری  که  دانه  کش  است                  که جان دارد و جان شیرین خوش  است

این بیت از فردوسی آغازگر کتاب انسان و حیوان است؛ در این کتاب هدایت از حکما و فلاسفه در مورد تشابه و تفاوت‌های بین انسان و حیوان نکاتی را ذکر میکند. این که حیوانات نیز در کارهایشان دارای اختیار و اراده می‌باشند، فکر می‌کنند و نیز دارای احساس هستند. در ادامه به ستم‌هایی که انسان نسبت به حیوانات روا می‌دارد می‌پردازد و این که انسان گیاه‌خوار چگونه از گوشت حیوانات استفاده می‌کند و این که چگونه انسان حیوانات را از طبیعت دزدیده، برای هر کدام یک مصرف و کاری تراشیده است و به این‌ها هم اکتفا نکرده و می‌خواهد با شکار کردن آن‌ها برای خود تفریح و سرگرمی ایجاد کند.
در پایان به این مطلب که باید برای حیوانات حق و حقوقی قائل شد پرداخته و مطالبی را از بزرگان و کتاب‌های مختلف بیان می‌کند و با این شعر حافظ کتاب خود را پایان می‌دهد که:

مباش در پی آزار و هر چه خواهی کن              که در طریقت ما غیر از این گناهی نیست
طبقه بندی: صادق هدایت، 
برچسب ها: صادق هدایت، انسان، حیوان، انسان و حیوان، دانلود انسان و حیوان، گیاهخواری،